YARA-SUOMI OY ON SAANUT YMPÄRISTÖLUVAN JAAKONLAMMEN LOUHOKSEN OSALTA

6.7.2021

Aluehallintovirasto antoi 22.6.2021 lupapäätöksen. Ampumaradasta luvassa mainitaan seuraavaa:

Aluehallintovirasto antoi 22.6.2021 lupapäätöksen. Ampumaradasta luvassa mainitaan seuraavaa:

"Louhoksen räjäytysten toteutuksen osalta tulee huomioida läheisen ampumaradan ja Raasiontien sulkeminen tarvittaessa räjäytysten ajaksi. Jaakonlammen ja päälouhoksen ajantasaiset louhintasuunnitelmat tulee toimittaa valvontaviranomaiselle niiden päivittyessä.

Jaakonlammen louhoksen melutarkkailun osalta tulee yksi uusi melunmittauspiste

sijoittaa Raasiontien varteen lähimpien asuinkiinteistöjen

läheisyyteen. Vastaavasti tulee menetellä myös tärinämittauksen kanssa."

Aluehallintoviraston antama lupa ei siis mitenkään vaadi radan sulkemista saatika purkamista. Kaiken lisäksi louhinta on määrä aloittaa uuden louhoksen pohjoispäästä ja se etenee ampumaradasta poispäin.