JAAKONLAMMEN LOUHOS JA RAASION AMPUMAKESKUS

Kuva 1. Johtaja Mikkosen tervehdys.

Raasion ampumaradan nyt 1.1.2022 päättynyt vuokrasopimus oli viimeksi allekirjoitettu 6.11.2006, silloin tontin pinta-ala kasvoi 13.0 hehtaarista 20.8 hehtaariin toimintamonttujen ja trap-ratojen lisärakentamisen mahdollistamiseksi. Silloinen maanomistaja Kemira Grow-How Oy suhtautui hankkeeseen ja ampumatoimintaan yleensä erittäin myönteisesti kertoen, että kun he omistavat melkein 4000 ha maata Siilinjärvellä, niin ”ei tule sellaista päivää, että tätä länttiä tarvittaisiin kaivostoiminnan tarpeisiin”. Tiedossa oli, että radan nro kolme kohdalta lähtee kohti pohjoista malmio, mutta Mustin altaan läheisyyden vuoksi sen hyödyntämistä pidettiin mahdottomana. Kemira Grow How:n aikaan yhteistyö ampumaradan ja maanomistajan välillä oli mutkatonta ja antoisaa ja heille vieraineen ja asiakkaineen järjestettiin lukuisia onnistuneita ampumatilaisuuksia. Onpa tehtaille hankittu viisi haulikkoakin näihin tarpeisiin.

Kun Yara Suomi Oy muuttui omistajaksi niin melko pian he ilmoittivat, että ampumaradan vuokrasopimusta ei tulla sopimuskauden päättyessä jatkamaan. Tämä siis ennen kuin louhosjatkumosta oli tehty edes tutkimuksia! Tämäkin jo osoittaa, että kaivostoiminta ei ole aikanaan kaivosyhtiön vankalla tuella (kuva 1. johtaja Mikkosen tervehdys 1993 SM-kisaväelle) rakennetun ampumakeskuksen toiminnan lopettamisen oikea syy.

 

Kuva 2. Louhoksen sijainti.

Sama ilmenee konkreettisesti nyt lupahaussa olevan louhoshankkeen asemapiirroksesta (kuva 2. eli Timo Ristolan laatima kuva.) Louhoshanke on luvitettavana nimenomaan Raasiontien eteläpuolelle eikä se siten kosketa ampumaradan aluetta mitenkään. Valituksen alainen ympäristölupa ulottuu vuoteen 2035 eikä muita hankkeita ole vireillä. Oheisessa kuvassa louhoshanke on merkitty tummalla ja ampumaradan tontti vihreällä. Niiden välissä kulkeva yhtenäinen viiva on Raasiontie ja katkoviiva osoittaa lupa-alueen rajaa vuoteen 2035.

 

Kuva 3. Ote ympäristöluvasta.

Myös ympäristölupaviranomainen on luvassa 6/2021 noteerannut Raasiontien ja ampumaradan ja esittänyt niiden sulkemista tarvittaessa viikoittaisten räjäytysten ajaksi, yl. noin 15 minuuttia (Kuva 3. ote ympäristöluvasta), mikä on luonnollista.

Kuva 4. Ote ympäristöluvasta.

Ampumaväki on tietenkin valmis mukautumaan näihin turvallisuusvaatimuksiin ja sitä paitsi louhintahan suunnitelman mukaan siirtyy 2027 niin etäälle (Kuva 4. ote ympäristöluvasta) että sopeutettua toimintaa ei enää tarvita.

 

Mitä tulee turvallisuuteen sinänsä, niin aikanaan 2013 ajettiin sivukivestä radan länsipuolelle kivivalli suojaksi, jotta haulikkoratojen 1. ja 2. toimintaa voitiin keskeytyksettä jatkaa. Nyt olisi helppo työ ja kaivosyhtiölle varmaan kuluja säästävää läjittää sivukiveä äärelleen valliksi ajatellun louhoksen ja Raasiontien väliin. Tämä turvaisi myös liikennettä, jota Raasiontiellä on runsaasti ja olisi signaali yhteistyöhalusta ja -kyvystä ympäröivään yhteiskuntaan päin. Tätä kaivosyhtiö nimittäin itse perää ajatuksissaan tulla louhimaan jatkossa kirkonkylän viereen.