Ampumaradan käyttöajat

 

Radan aukiolo- ja käyttöajoista

Käyttöajat ovat ympäristöluvassa määriteltyjä aikoja jolloin ampumaradalla saa ampua. Nämä kellonajat on ilmoitettu tauluin myös ampumaradan sisäänkäynneillä. Muina kellonaikoina  ei Raasiossa saa ampua laukaustakaan.

Ratojen aukioloajat ovat aikoja jolloin radoilla on ampumaseuran valvoma harjoitusvuoro. Radalla on silloin paikalla ampumaseuran hyväksymä ammunnan valvoja. Tällöin radalle ovat tervetulleita ampumaan kaikki lajin harrastajat. SiUran radoilla ampuminen on ulkopuolisilta, ilman seuran valvojan läsnäoloa, kielletty!

Aukioloajat löytyvät vasemmanlaidan palkista ampumaratojen esittelystä. Mikäli haluat ampumaan jollekin radalle muina kuin ilmoitettuina ajankohtina, ota yhteys ampumaseuran yhteyshenkilöihin.


KÄYTTÖAIKOJEN RIKKOMINEN RIKOSLAIN MUKAISTA ILKIVALTAA!

Käyttöaikojen rikkominen on rikos toimintaa, josta ilmoitetaan aina poliisille. Jos havaitset radalla jonkun rikkovan näitä ampuma-aikoja on jokaisen radan käyttäjän velvollisuus huomauttaa kyseistä henkilöä ampuma-aikojen noudattamisesta.

Toistuvien rikkomusten ehkäisemiseksi tulee sääntöjen rikkojien henkilötiedot ilmoittaa  ampumaseuran yhteyshenkilöille tahi suoraan poliisille. Mikäli henkilö ei halua ilmoittaa henkilöllisyyttään tulisi ottaa ylös henkilön kulkuneuvon rekisterinumero. 

On hyvä muistaa, että jokainen ampumaurheilun harrastaja, joka rikkoo ampumaradan ympäristöluvan määrittelemiä ehtoja tekee hallaa myös omalle harrastukselleen antamalla ampumaurheilusta yleisen yhteiskunta järjestyksen vastaisen ja epäilyttävän kuvan.