Ampumaradan säännöt ja turvallisuus määräykset

A M P U M A R A D A N  S Ä Ä N N Ö T


AMPUMARATA ON URHEILU-/LIIKUNTAPAIKKA AMPUMARADALLA KAIKKI RATOJEN KÄYTTÄJÄT OVAT VELVOLLISIA KÄYTTÄYTYMÄÄN HILLITYSTI JA TAHDIKKAASTI TOISIAAN KOHTAAN SEKÄ YLLÄPITÄMÄÄN REHTIÄ URHEILUHENKEÄ!

1. KÄSITTELE ASETTASI AINA KUIN SE OLISI LADATTU!

2. RADALLA LIIKUTTAESSA ON ASE PIDETTÄVÄ KATKAISTUNA / LUKOT AVATTUNA. ASEESSA EI SAA OLLA KANTOHIHNAA.

3. RADALLA KÄYTETÄÄN NS. RATAPATRUUNOITA MAX. HAULIKOKO 2,6mm / LATAUS 24g.

4. RATA-ALUEELLA ASE ON PIDETTÄVÄ LATAAMATTOMANA, ASEEN SAA LADATA VASTA KUN AMPUJA SEISOO AMPUMA PAIKALLAAN, KÄÄNTYNEENÄ AMPUMASUUNTAAN, ASE OSOITTAA TURVALLISEEN SUUNTAAN JA ON HÄNEN VUORONSA AMPUA.

5. KUN AMMUNTA KESKEYTYY ASE ON AVATTAVA JA PATRUUNAT POISTETTAVA, AMPUJA EI SAA KÄÄNTYÄ AMPUMAPAIKALLAAN ENNEN KUIN ASE ON TYHJÄ SEKÄ AVATTUNA.

6. ASEHÄIRIÖN SATTUESSA PIDÄ ASE SUUNNATTUNA AMPUMASUUNTAAN, KESKEYTÄ AMMUNTA JA KUTSU RATAVALVOJA / AMMUNNANJOHTAJA PAIKALLE.

7. KUN ASEELLA EI AMMUTA ON SE SÄILYTETTÄVÄ LATAAMATTOMANA ASETELINEESSÄ /  KANTOLAUKUSSA. TÄHTÄYSHARJOITTELU TYHJÄLLÄ ASEELLA VAIN AMMUNNAN VALVOJAN OHJEISTAMILLA PAIKOILLA.

8. TOISEN ASEESEEN KOSKEMINEN ILMAN LUPAA KIELLETTY!


9. AMPUMINEN RADALLA ILMAN JAOSTON HYVÄKSYMÄN AMMUNNANVALVOJAN LÄSNÄOLOA KIELLETTY!

10. AMPUMARADALLA TOTELTAVA AINA AMMUNNANVALVOJAN OHJEITA!

11. ALKOHOLIKÄYTTÖ JA ALKOHOLIN VAIKUTUKSEN ALAISENA LIIKKUMINEN RATA-ALUEELLA KIELLETTY!

12. RAASIOSSA SAA AMPUA VAIN HYVÄKSYTYILLÄ SUORITUSPAIKOILLA JA LAITTEILLA, KÄSIHEITTIMILLÄ AMPUMINEN KIELLETTY!

13. KERRAN HEITETYT EHJÄT KIEKOT SiUra:n OMAISUUTTA, KIEKKOJEN KERÄÄMINEN JA UUDELLEEN AMPUMINEN KIELLETTY!

14. AMPUMARATA-ALUE PIDETÄÄN SIISTINÄ, ROSKAT LAJITELLAAN.

15. AMPUJIEN ON KÄYTETTÄVÄ KUULONSUOJAIMIA, KAIKKIA AMPUJIA KEHOITETAAN KÄYTTÄMÄÄN RATA-ALUEELLA ISKUNKESTÄVIÄ SUOJALASEJA!

AMPUJIEN, RATAHENKILÖKUNNAN JA KATSELIJOIDEN TURVALLISUUS VAATII JATKUVAA AMPUMA-ASEIDEN KÄSITTELYN VALVONTAA JA VAROVAISUUTTA RADALLA LIIKUTTAESSA. JOKAISEN RADAN KÄYTTÄJÄN ON TUNNETTAVA NÄMÄ TURVALLISUUSOHJEET JA MÄÄRÄYKSET.

MIKÄLI RIITTÄVÄÄ VAROVAISUUTTA EI NOUDATETA ON AMMUNNANVALVOJAN OIKEUS MILLOIN VAIN KESKEYTTÄÄ AMMUNTA PALAUTTAAKSEEN KURIN JA TAATAKSEEN TURVALLISET HARJOITTELU- /KILPAILUOLOSUHTEET JA ON KAIKKIEN RADANKÄYTTÄJIEN VELVOLLISUUS AUTTAA HÄNTÄ SIINÄ.

PUUTTEISTA JA LAIMINLYÖNNEISTÄ ON ILMOITETTAVA VÄLITTÖMÄSTI AMMUNNANVALVOJIL-LE.